Familie opstellingen.

Wat zijn familieopstellingen?
Heb je vandaag geen zin om te werken? Ik heb een aansprekend idee! Ga naar de site en speel casino bonus. U bepaalt uw stemming! Familieopstellingen is ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger. Mensen die systemisch werken onderzoeken d.m.v. het opstellen van
iemands systeem van herkomst de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden. Het doel is om eventuele knelpunten tussen
familieleden te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een familieopstelling is een ‘therapeutische’ sessie waarbij een
deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk worden andere
deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de
andere deelnemers, deels geholpen door de begeleider.

Bij een familieopstelling maak je een ruimtelijke voorstelling van de familie waartoe je behoort.
Wanneer je een opstelling doet dan
plaats je representanten voor jezelf en voor leden uit je familie in de ruimte. De representanten zijn andere deelnemers uit de workshop
die tijdelijk stand-in zijn voor jouw en je familieleden. Je plaatst dus nooit de werkelijke familieleden in de ruimte ten opzichte van
elkaar en je neemt de familie dan ook niet mee.
Het is boeiend te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens
en de onderlinge verhoudingen van
diegene die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen.
Patronen waar je mogelijk in verstrikt bent geraakt en die je in het leven belemmeren. De familieopstelling geeft je nieuwe inzichten en
handvaten. Mensen die deelnemen aan Familieopstellingen doen dit om ze aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken.

De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. De methode wordt ook toegepast in
organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom
bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt dan niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.

Klik hier voor opgave en/of informatie voor de oefen workshops.
Klik hier voor Beginpagina